Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy W. grzywny