Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1090/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 499/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 677/10 - Wyrok NSA z 2011-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I OSK 2104/11 - Wyrok NSA z 2013-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OZ 415/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OZ 495/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 837/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1501/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OZ 878/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OZ 246/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania
1   Następne >   +2   6