Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 156/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1809/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 275/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2276/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 470/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2598/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 446/09

I OSK 2884/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 754/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 989/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3323/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100