Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FW 4/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia M. T. na postanowienie Starosty Powiatu P. w sprawie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym postanowił: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. jako organ właściwy w sprawie.