Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 1366/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. L. i P. L. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 1838/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r.

I FSK 1364/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. L. i P. L. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 506/99 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 1993 r.

I FSK 1365/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. L. i P. L. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 1191/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1994 r.

II FZ 31/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ukarania karą grzywny w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FZ 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ukarania karą grzywny w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FZ 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ukarania karą grzywny w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie podatku od ...

II FZ 11/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ukarania karą grzywny w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie umorzenia z...