Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 688/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku W. B. o wymierzenie Wójtowi Gminy P. grzywny za nieprzekazanie skargi

I OSK 532/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/OI 8-9/06 o oddaleniu wniosku J. T. i T. G. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy M. grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych i skargi dotyczącej zmiany nazwy miejscowości i numeracji posesji