Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Gd 360/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

I OZ 65/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 214/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Wr 463/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie W.I.N.G.i K. we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia i sprostowania postanowienia dotyczącego przekazania sprawy według właściwości S. K.O. we W.

II SA/Sz 1356/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na Starostę w przedmiocie anulowania operatu i mapy

OSK 310/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Zażalenie od postanowienia NSA , sygn. akt OSK 310/04 o odrzuceniu zażalenia J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 odrzucającego zażalenie J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. L. od postanowienia NSA w Warszawie sygn. akt IV SA...

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma

I OZ 84/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Burmistrza T.
1   Następne >   +2   +5   +10   100