Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6122 Rozgraniczenia nieruchomości X

III SA/Gd 360/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

I OZ 65/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 214/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

OSK 310/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Zażalenie od postanowienia NSA , sygn. akt OSK 310/04 o odrzuceniu zażalenia J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 odrzucającego zażalenie J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. L. od postanowienia NSA w Warszawie sygn. akt IV SA...

II SAB/Bk 102/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Po 109/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-23

Skarga Gminy K. na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

III SAB/Kr 34/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P

II SA/Wr 874/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

skarg J. B. i W. B. na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od postanowienia wszczynającego postępowanie rozgraniczeniowe granic nieruchomości oddala obie skargi.
1   Następne >   +2   +5   +10   100