Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny X

I OZ 84/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Burmistrza T.

I OZ 254/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w prz...

II SA/Bk 262/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji ze zbioru geodezyjnego i kartograficznego

I OZ 339/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Opolu z 10 marca 2014 r., sygn. akt II SO/Op 40/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 293/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem , sygn. akt IV SA/WA 934/05

III SAB/Wr 13/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-11

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia SKO w L. z dnia [...] nr [...]

II SAB/Wr 53/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w K.G. w przedmiocie wydania mapy geodezyjnej i rejestru gruntów

I OSK 548/06 - Wyrok NSA z 2007-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności operatu pomiarowego

II SA/Go 431/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-02

Sprawa ze skargi T.A. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Go 432/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-02

Sprawa ze skargi T.A. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1   Następne >   +2   +5   +10   73