Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska

II OW 122/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wygaszenia części decyzji Wojewody Opolskiego nr [...] oraz decyzji Wojewody Opolskiego nr [...] w zakresie obowiązku realizacji analiz zanieczyszczeń wód gruntowych

II OW 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do wykonania zabezpieczeń akustycznych linii kolejowej E 30 (nr 13

II OW 134/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Wniosek Starosty Bydgoskiego nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Bydgoskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o wskazanie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów przez [...] sp. z o.o. z siedzibą w B. z terenu nieruchomości w miejscowości T. D., gmina [...]

II OW 49/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania opinii dotyczącej planowanych działań inwestycyjnych w strefie oddziaływania na pomnik przyrody

II OSK 502/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] Spółki z o.o. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Spółki z o.o. w W. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

II OW 43/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wyegzekwowania obowiązków wynikających z decyzji Wojewody M. z dnia [...]. nr [...], dotyczących zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II OSK 2121/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II OW 52/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawowania nadzoru nad Obszarem Chronionego Krajobrazu 'Góry Bardzkie i Sowie'

II OSK 445/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursus od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursus na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 50 w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
1   Następne >   2