Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 755/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów za wykonanie pomiarów hałasu

II SA/Wr 178/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 659/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Gl 681/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zgłoszenia zanieczyszczenia nieruchomości

II SA/Gl 684/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zgłoszenia zanieczyszczenia nieruchomości

II SA/Gl 748/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zgłoszenia zanieczyszczenia nieruchomości

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

II OSK 1858/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Wr 708/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie i szkody spowodowane podkrzesaniem 3 sztuk drzew

II SA/Łd 330/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu
1   Następne >   +2   +5   +10   100