Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6135 Odpady X

IV SAB/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Kr 1259/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

IV SA/Po 238/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Lesznie w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Ol 850/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów

II SA/Ol 854/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów

IV SA/Wa 886/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty za magazynowanie odpadów

II SA/Wr 655/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Po 204/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów po rozpoznaniu zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu o uiszczenie wpisu sądowego od skargi

IV SA/Wa 1261/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1570/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezprzedmiotowe
1   Następne >   +2   +5   +10   100