Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy X

II SA/Wr 820/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji dotyczącej użytkowania zbiorników bezodpływowych

II SAB/Go 41/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 828/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania usunięcia pasieki w sprawie wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji

VIII SA/Wa 397/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 1099/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Wr 112/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G. S..

II SAB/Kr 41/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie bezprawnie pobieranych pieniędzy za czyszczenie szamba

II SA/Go 283/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-08

Wniosek w przedmiocie przyjęcia projektu 'regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach'

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

II SA/Sz 431/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100