Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Łd 370/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

II SA/Sz 1170/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi H. N. na zarządzenie Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie zatwierdzenia postępowania konkursowego

III SA/Łd 291/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Po 22/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów

IV SA/Gl 720/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

I OZ 1159/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...], w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

IV SA/Gl 1022/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie : spraw kandydatów na studia

II SO/Wa 23/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I SA/Wa 993/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce
1   Następne >   +2   +5   +10   100