Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

SA/Kr 368/90 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 1990-06-12

skargę Wojciecha M. na stanowisko Rektora Akademii Medycznej w K. w przedmiocie odmowy udzielenia urlopu dziekańskiego.