Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów X

I OZ 1159/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...], w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

I OZ 776/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów , nr [...] o zawieszeniu postępowania w przedmiocie odwołania od uchwały Rady Wydziału [...] Uniwersytetu Warszawskiego

II SAB/Wa 307/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie nadania tytułu profesora

I OSK 714/12 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zaniechania działań zawartych w skardze

II SA/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia

IV SAB/Wr 35/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w Akademii Medycznej we W. w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału F. na kierunku historia medycyny w roku 2010

IV SA/Wr 500/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu W. wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Wa 1047/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

II SA/Wa 470/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

II SA/Wa 511/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100