Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6141 Państwowe szkoły wyższe X

IV SA/Wr 605/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie ustalenia opłaty za studia

I SA/Wa 1822/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi Komisji [...] na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zasad wynagradzania pracowników uczelni

IV SA/Wr 650/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na IV rok studiów

III SA/Kr 337/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Wydziału [...] Uniwersytetu w przedmiocie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału [...] Uniwersytetu

IV SA/Wr 464/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności wyboru Dziekana i Prodziekana Wydziału Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

I SA/Wa 1689/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego

IV SA/Wr 695/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów dziennych

IV SA/Wr 700/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów

IV SA/Po 693/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

Skarga J. R. na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie opłaty za studia

I SA/Wa 1183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   25