Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

II SA/Go 708/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-29

Sprawa ze skargi A.R. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny w związku z przewlekłym prowadzeniem postępowania po wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 706/13

III SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-22

Sprawa ze skargi D. D. i P. D. na [...] Kuratora Oświaty [...] w przedmiocie wymierzenia kary grzywny organowi z powodu niewykonania wyroku w sprawie III SA/Gd 1/14