Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

I OZ 694/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi P. Ś. na świadectwo dojrzałości Nr (...) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w J. w zakresie ustalenia wyników egzaminu maturalnego

IV SA/Gl 94/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-04

Sprawa ze skargi P. Ś. na świadectwo dojrzałości w przedmiocie spraw uczniów w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego z dnia [...] r.

II SA/Bd 530/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie nie przyjęcia na studia

II SA/Wa 1592/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

II SA/Ke 390/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

II SA/Go 272/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-25

Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi A.S.-S. i A.S. na czynność Burmistrza z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły

III SA/Gd 510/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-02

Sprawa ze skargi A. Ż. na czynność Burmistrza P. G. w przedmiocie odmowy przyznania niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

IV SAB/Wr 217/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N. w przedmiocie rozpoznania skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w N.

IV SAB/Wr 214/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie rozpoznania skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w N.