Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

II SA/Wa 1739/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego, adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skreślenia z listy słuchaczy i umorzenie postępowania

IV SA/Wr 130/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla D. H.

II SAB/Wa 921/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

I OZ 438/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06

I OZ 706/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K. C. z listy uczniów

I OZ 595/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06

II SA/Bk 1020/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy słuchaczy

III SA/Łd 933/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P.W. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii

III SA/Łd 934/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K.W. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii

III SA/Łd 935/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.W. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii
1   Następne >   +2   +5   +10   18