Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

I SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą w formie edukacji domowej

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

I OSK 2173/15 - Wyrok NSA z 2015-11-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie w przedmiocie odmowy przyjęcia do gimnazjum integracyjnego