Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

IV SA/Wr 923/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty z dnia [...] r. nr [...] o odmowie przyznania indywidualnego nauczania

IV SA/Wr 416/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy M.

IV SA/Wr 424/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. K. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy S. K.

IV SA/Wr 453/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy M.

IV SA/Wr 470/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy M.

IV SA/Wr 471/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. G. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej K.G.

IV SA/Wr 495/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie K.

IV SA/Wr 540/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K.

IV SA/Wr 827/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

Wniosek w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum

II SA/Ol 589/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy M.
1   Następne >   +2   +5   7