Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

IV SA/Po 851/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolsztynie w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

IV SA/Wr 34/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza B. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla dziecka

I SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą w formie edukacji domowej

VIII SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie dowozu ucznia do szkoły

I OZ 66/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

I OZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K...

I OZ 694/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi P. Ś. na świadectwo dojrzałości Nr (...) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w J. w zakresie ustalenia wyników egzaminu maturalnego

I OZ 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

IV SA/Po 645/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krzymów w przedmiocie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
1   Następne >   +2   +5   11