Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

I SA/Wa 854/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Wniosek w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia wniosku o przeniesienie ucznia do innej szkoły

I SAB/Wa 152/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu

IV SA/Po 736/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr [...] roku z [...] lipca [...] roku w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

I OZ 595/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06

II SA/Bd 726/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 885/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

IV SA/Po 865/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,

I OZ 693/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr [...] w przedmiocie przeniesienia ucznia do innej szkoły

I OSK 898/10 - Wyrok NSA z 2010-08-17

Skarga kasacyjna na decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w przedmiocie odmowy zezwolenia na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania.

III SAB/Gd 6/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły
1   Następne >   +2   +5   7