Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

I OZ 152/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku E.G. w przedmiocie stypendiów za II półrocze 2009 r.

IV SA/Gl 115/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Gl 236/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie spraw uczniów

II SA/Wa 38/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie przeniesienia ucznia do innej szkoły

I OZ 438/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06

III SA/Łd 933/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P.W. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii

III SA/Łd 934/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K.W. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii

III SA/Łd 935/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.W. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii

III SA/Łd 923/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.P. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii

III SA/Łd 918/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.Ł. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii
1   Następne >   +2   +5   +10   12