Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

III SA/Łd 914/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi M. K. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego z chemii

II SAB/Wa 120/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie udostępnienia kopii dokumentu z akt postępowania skargowego

III SA/Kr 644/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

IV SA/Gl 112/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Gl 784/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie spraw uczniów

I OSK 2659/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego z chemii

IV SA/Gl 127/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie spraw uczniów

II SA/Ol 805/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

I OSK 699/12 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. M. na czynność Wójta Gminy P. nr [...] w przedmiocie dowozu dziecka do szkoły uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Wa 483/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy uczniów
1   Następne >   +2   +5   +10   13