Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

III SA/Łd 111/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Skarga T. S. na decyzję SKO w P. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Po 403/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

II SA/Po 404/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

III SA/Łd 110/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Wa 1572/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

I OSK 3095/15 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 699/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy

II SAB/Bd 1/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie transportu dziecka do szkoły

VIII SA/Wa 105/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Po 92/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi M. W. na czynność Wójta Gminy Przemęt w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły
1   Następne >   +2   +5   9