Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

IV SA/Gl 720/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

IV SA/Gl 291/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

II SA/Ke 572/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty prawa do stypendium

II SA/Wa 1243/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie uchylenia decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

IV SA/Po 822/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Gl 112/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie spraw uczniów

II SA/Bd 1342/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-12

Sprawa ze skargi H. W., S. W. na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

II SA/Ke 16/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie potrzeby nauczania indywidualnego

III SA/Łd 1269/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Wr 470/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy M.
1   Następne >   +2   +5   +10   56