Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

I OZ 66/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

I OZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K...

I OZ 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

I OZ 438/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06

I OZ 706/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K. C. z listy uczniów

II SA/Wa 2287/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

I OZ 595/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06

I OZ 150/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K. C. z listy uczniów

I OZ 705/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K. C. z listy uczniów

II SAB/Wa 4/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-13

Sprawa ze skargi M.C. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06
1   Następne >   +2   5