Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

IV SA/Po 851/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolsztynie w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

IV SA/Po 645/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krzymów w przedmiocie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

IV SA/Wr 416/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy M.

IV SA/Wr 424/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. K. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy S. K.

IV SA/Wr 453/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy M.

IV SA/Wr 470/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy M.

IV SA/Wr 540/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K.

II SA/Ol 589/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy M.

II SA/Ol 196/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Kolnie w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXV/ 161/ 2005 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno l/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 21 orzeka, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

II SA/Go 215/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr XXXV/168/2006, w przedmiocie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
1   Następne >   +2   +5   10