Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

II SA/Ol 1319/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w przedmiocie przyjęcia 'Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego'

II SA/Ke 390/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

II SA/Ke 390/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

II SA/Ke 390/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-09

Wniosek A. G. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

II SA/Ke 390/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

II SA/Go 205/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu

II SA/Ke 390/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku- Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

II SA/Ke 390/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju nr XIX/178/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

II SA/Go 211/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół publicznych, dla których Powiat [...] jest organem prowadzącym

I OZ 1068/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty [...] za wyniki w nauce
1   Następne >   2