Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

II SA/Ke 572/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty prawa do stypendium

I OSK 1674/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Masłów nr XL/340/06

II SA/Ke 704/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Masłów

I SAB/Wa 122/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

IV SA/Gl 572/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie spraw uczniów w kwestii postanowienia sygnalizacyjnego istotnych naruszeń prawa oraz okoliczności mających wpływ na ich powstanie

II SA/Ol 1123/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie planu naboru uczniów na rok szkolny 2013/2014

IV SA/Gl 572/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Wr 169/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXX/ 234/13 w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla uczniów w części dotyczącej § 2 pkt 2, § 4, § 4 pkt 2 załącznika nr

II SA/Ol 850/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 uchwały nr XXI/154/04 Rady Gminy Szczytno w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów i studentów z ' Funduszu Stypendialnego Rady Gminy Szczytno':

I OSK 886/14 - Wyrok NSA z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie planu naboru uczniów na rok szkolny 2013/2014
1   Następne >   3