Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6147 Archiwa X

II SA/Ol 1273/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi Nadleśnictwa na akt Dyrektora Archiwum Państwowego w sprawie zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

II SA/Sz 645/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-12

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Człopie w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Człopie

III SA/Kr 1012/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na zalecenia pokontrolne Dyrektora Archiwum Państwowego znak [...]

II SA/Wa 1069/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

I OSK 1969/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2288/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

II SA/Ol 1272/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-02

Sprawa ze skargi Nadleśnictwa na akt Dyrektora Archiwum Państwowego w sprawie zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

I OSK 1665/12 - Wyrok NSA z 2012-11-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

II SA/Bd 806/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Rz 947/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego [...] w przedmiocie zobowiązania do prowadzenia archiwum zakładowego
1   Następne >   +2   +5   +10   14