Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 692/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak , nr XXXV-251/2002 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001

II OSK 11/14 - Wyrok NSA z 2014-07-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej I. P. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi I. P. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta W. z powodu bezczynności po wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 793/07

II OSK 239/07 - Wyrok NSA z 2007-06-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. dotyczącej żądania wymierzenie grzywny Ministrowi Budownictwa z tytułu niewykonania wyroku NSA , sygn. akt IV SAB 19/02

II OZ 1095/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku A. W. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi A. W. wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie niezałatwienia podania o wznowienie postępowania w zakresie ...

II OZ 324/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B. K. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II OSK 1219/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej

II OZ 140/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J. K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 486/07

II OZ 493/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy

II OZ 68/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Z. w przedmiocie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 516/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Kaliszu w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy o stwierdzenie nieważność decyzji w postępowaniu o ustaleniu warunków zabudowy
1   Następne >   3