Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6151 Lokalizacja dróg i autostrad X

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SAB/Gd 41/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie doręczenia decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA/Wa 1699/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej

IV SA/Wa 489/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II OSK 1408/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej kategorii gminnej

II SA/Rz 721/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 247/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1925/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 396/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100