Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II OZ 990/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Józefów o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi oku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OW 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku M. K. w sprawie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi

II OW 152/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku B. Ś. o stwierdzenie nieważności decyzji

II OW 135/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M.K. w sprawie zakończonej decyzją Wojewody Podkarpackiego oku, znak [...], utrzymaną w mocy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją oku, nr ...

II OW 93/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-20

Wniosek SKO w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w L. a Wojewodą D. o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia odwołania M. H. i G.H. - K. od decyzji Starosty P. nr [...] odmawiającej wydania orzeczenia o wykonaniu aktu nadania

II OW 137/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. M.

II OW 138/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania D. R. i T. R. od decyzji Starosty Legnickiego w przedmiocie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej

II OW 34/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Jeleniogórskiego zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II OW 87/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia prawomocności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku [...] w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów oddala wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.
1   Następne >   3