Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 766/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku P. D. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu

II OSK 439/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego

II OZ 481/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt III SO/Wr 1/11 oddalające wniosek o wymierzenie Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa w S. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 988/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie ze skargi Gminy J na czynność Wojewody Mazowieckiego wyrażoną w protokole zdawczo

II OZ 554/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku M. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność organu w sprawie wydania zezwolenia na zalesienie gruntów

II OZ 989/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie ze skargi Gminy J na czynność Wojewody Mazowieckiego wyrażoną w protokole zdawczo

II OZ 494/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku J.J. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Przemyślu grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 447/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Spółki [...] o wymierzenie grzywny Staroście Piaseczyńskiemu za nieprzekazanie skargi (wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę) na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Piaseczyńskiego w przedmiocie wydania zaświadczenia