Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 2128/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

II OSK 1743/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Bd 467/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

II SA/Bd 466/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

II SA/Bd 561/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

II SA/Bd 562/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

II SA/Łd 846/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności budżetowych