Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1543/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uznania działki za mienie gminne

II OSK 1545/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OSK 1859/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie odmowy uchylenia w postępowaniu wznowieniowym decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

II OSK 2668/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 342/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

II SA/Rz 311/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania prawa własności działki