Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 515/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

II SA/Kr 1504/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Lekarz Weterynarii w K. w przedmiocie unieważnienia zezwolenia przewoźnika