Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 955/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

IV SA/Wa 1064/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Bk 303/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 634/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 1363/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 99/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w P. w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

IV SA/Wa 882/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 886/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1203/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

IV SA/Wa 1624/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   70