Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 40/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w J. G. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] Wójta Gminy M. z dnia [...]r. o wyłączeniu spod produkcji gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 0,93 ha położonych w Ł., w granicach działek nr [...]i części działki nr [...]

IV SA/Wa 879/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-18

Sprawa ze skargi O. na Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia lub stwierdzenia nieważności z powodu niezgodności z prawem Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr (...) w sprawie ustalania sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez P.

II SA/Kr 459/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Łd 133/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej scalania gruntów

III SA/Po 326/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości rolnej;

II SA/Wr 472/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odebrania zwierząt domowych tj. psów, kotów i kóz przetrzymywanych na posesji położonej przy ul. [...] w L. K.

II SA/Lu 488/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Wr 576/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatowego w G. w przedmiocie zwrotu działki siedliskowej

IV SA/Wa 63/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej dopuszczenia S. w T. do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 803/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   78