Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 673/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Z. w 2014 roku

II SA/Wr 464/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. B. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy S. B. w roku 2014

II SA/Rz 1340/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Lu 1076/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II GSK 805/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 817/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II OZ 120/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie dotyczącej prawa do udziału we wspólnocie gruntowej

II OSK 1936/12 - Wyrok NSA z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty

II OSK 2068/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu i zaprzestania wprowadzania do obrotu produktu biobójczego oraz uiszczenia opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100