Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 182/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 22 października 2015 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 o odmowie przyznania C. K. prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

II OZ 183/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 23 października 2015 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z 14 maja 2015 r. w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

II OZ 274/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr [...] w przedmiocie wyłączenia gruntów z rolniczego użytkowania

II GSK 1553/15 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołóws...

II GSK 1551/15 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołóws...

II GSK 1560/15 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołóws...

II SAB/Gd 192/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnej

II OSK 1433/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w R. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

IV SA/Wa 3740/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie potwierdzenia obrotu materiałem siewnym bez wymaganego zgłoszenia oraz określenia opłaty sankcyjnej

II OSK 1294/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   86