Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 489/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rekultywacji działek

II SA/Wr 560/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

II SA/Gl 831/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie leśnej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych utrzymać w mocy postanowienie referendarza sądowego

II SA/Wr 561/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

II SA/Wr 562/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

II SA/Lu 1134/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Lu 1125/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Lekarz Weterynarii w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nie zastosowania się do nakazu

II SA/Op 482/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia powrotu gospodarstwa rolnego do pierwotnego właściciela

II OZ 1617/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2134/17 ze skargi na decyzję SKO Nr [...] w przedmiocie czasowego odebrania psów

VIII SA/Wa 921/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100