Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Go 873/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o czasowym odebraniu zwierząt odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gd 394/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany lasu na użytek rolny

II SA/Bk 739/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie rekultywacji gruntów

II SA/Gd 796/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy [...] na rok 2018

II SA/Gd 765/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta na rok 2018 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Gd 792/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 656/18 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia

II OZ 1406/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję M. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii , nr ... w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Po 489/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. K., H. K., D. K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu oku, sygn. akt II SA/Po 727/15

II SA/Bk 837/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji wydanej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nieodpłatnego przekazania w użytkowanie nieruchomości rolnej
1   Następne >   +2   +5   +10   77