Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Op 338/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt

II OSK 975/19 - Postanowienie NSA z 2021-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty ...

II SA/Sz 819/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzki Lekarz Weterynarii w przedmiocie wyznaczenia terenu lokalu mieszkalnego jako ognisko choroby zakaźnej oraz nakazanie szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie

II SA/Lu 754/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarz Weterynarii w przedmiocie kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

II SA/Wr 590/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie określenia osoby, kierunku i terminu rekultywacji części terenów poeksploatacyjnych złoża kruszywa naturalnego

II SA/Łd 150/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania działki stanowiącej własność Skarbu Państwa i odmowy ustanowienia dla tej nieruchomości służebności gruntowej przechodu i przejazdu

II SA/Wr 518/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

II SA/Bk 683/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. z [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Łd 700/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dąbrowice w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2020 rok' stwierdza nieważność § 5 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2020 rok' stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dąbrowice z 4 czerwca 2020 roku (Nr XVI...

II SA/Łd 518/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie zatwierdzenia Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi L.
1   Następne >   +2   +5   +10   20