Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SAB/Wa 150/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta B. w przedmiocie: podjęcia określonych czynności

II SA/Gl 882/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi Spółki 'A' w S. na akt Burmistrza Miasta S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II OZ 466/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie niewydania decyzji

II SA/Gl 340/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi Spółki [A] w S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

IV SAB/Wa 173/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta B. w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II OZ 1232/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II OSK 150/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi Wspólnoty Gruntowo-Leśnej Mieszkańców Miasta Małogoszcz na ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowo

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II SA/Ke 451/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-17

Sprawa ze skargi Wspólnoty [...] Miasta M. na ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego ogólnego zebrania członków Wspólnoty [...] Miasta M.
1   Następne >   +2   +5   9