Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1116/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie opuszczenia polskich obszarów morskich

IV SA/Wa 63/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej dopuszczenia S. w T. do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 63/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej dopuszczenia Stowarzyszenia R. w T. do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 345/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej

II GZ 31/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odrzucenia zażalenia na niedopuszczenie 'Stowarzyszenia R.' w T. do udziału w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SO/Wa 125/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność tego organu

IV SA/Wa 1744/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy dokonania wpisu statku do rejestru statków rybackich i wydania licencji

IV SA/Wa 63/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26

Zażalenie na niedopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 450/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy dokonania wpisu statku do rejestru statków rybackich oraz wydania licencji połowowej