Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 950/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Weterynaryjnej - Inspekt...

OZ 862/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. K. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, zakończonego postanowieniem NSA w Warszawie , sygn. akt II SA 3717/02

II OZ 925/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Weterynaryjnej - Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego z dni...